หน้าแรก | คุยกับเรา | นานาสาระเอามาฝาก | ฟาร์มโชว์ | ผลผลิตของฟาร์ม | cow boy สนทนา | ติดต่อเรา | แทนคุณแผ่นดิน | แผนที่ 
 
เรียนรู้จากการฝึกอบรม
ทีมจากสมาคมส่งเสริมการเลี้ยงโคบราห์มัน
ทีมจากคณะสัตวแพทย์มหาวิทยาลัยมหานคร
 
ฟาร์มเปิดโอกาศให้กับทุกท่านร่วมกิจกรรมกับเราฟรีมีอาหารให้อิ่ม
 
 
 
ประมวลภาพ การทำอีทีของฟาร์ม
 
 
เตรียมอุปกรณ์
 
 
ตรวจนับว่าไข่ผสมติดมีกี่ฟอง
แล้วก้ฟลัสในวันรุ่งขึ้น
ช่วยกันเป็นทีมฝึกไปด้วยกัน
ขั้นตอนการฟลัสไข่
 
 
ส่องหาไข่ที่ผสมแล้วและจัดเกรดต้องช่วยกันหลายคนเนื่องจาก
ใช้เวลาในการหา
 
ฝึกฝน  แบ่งปัน และ ผลสัมฤทธ์
ในที่สุดเราก้ทำได้  คนไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกจริงๆ เราทำได้