หน้าแรก | คุยกับเรา | นานาสาระเอามาฝาก | ฟาร์มโชว์ | ผลผลิตของฟาร์ม | cow boy สนทนา | ติดต่อเรา | แทนคุณแผ่นดิน | แผนที่ 

 

Welcome to Palarn Farm ฟาร์มวัวเนื้อพันธุ์บราห์มัน


ปริมาณโภชนะที่ร่างกายโคต้องการ

ถึงแม้โคจะได้รับอาหารอย่างเต็มที่แล้ว ก็มิใช่ร่างกายจะได้รับโภชนะอย่างครบถ้วนและพอเพียงแก่ความต้องการเสมอไป โคแต่ละขนาด แต่ละวัยจะมีความต้องการโภชนะต่างกัน ข้อมูลที่นิยมใช้กันทั่วไป ได้จากการรวบรวมของคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ประเทศสหรัฐอเมริกา ดังแสดงไว้ในตาราง NRC

ตารางที่ 1 ความต้องการโภชนะประเภทต่างๆ ต่อวันของโค

น้ำหนักตัว(กก.) การเจริญเติบโตต่อวัน(กก) ปริมาณสิ่งแห้งที่กินได้ พลังงาน ยอดโภชนะย่อยได้ทั้งหมด (TDN) >โปรตีนทั้งหมด(กรัม) แคลเซี่ยม(กรัม) ฟอสฟอรัส(กรัม) ไวตามินเอ(1000)หน่วยสากล
(กก.) %ของน้ำหนักมีชีวิต
โครุ่นเพศผู้ เพื่อการยังชีพ และ เจริญเติบโต - - - - -
100 .0 2.2 2.2 1.0 167 5 5 5
- .25 2.6 2.6 1.3 306 10 7 6
- .50 3.0 3.0 1.6 379 15 9 6
- .75 3.2 3.2 1.9 448 20 11 6
- 1.0 3.3 3.3 2.2 541 25 15 7
150 .0 3.0 2.0 1.4 231 6 6 6
- .25 3.8 2.5 1.8 400 12 9 8
- .50 4.2 2.8 2.8 474 16 10 9
- .75 4.4 2.9 2.6 589 21 13 9
- 1.00 4.5 3.0 3.0 607 27 16 9
200 .0 3.7 1.9 1.8 285 6 6 8
- .25 4.5 2.3 2.2 470 11 9 11
- .50 5.2 2.6 2.8 554 16 12 12
- .75 5.4 2.7 3.2 622 21 15 13
- 1.00 5.6 2.8 3.7 690 27 17 13
- 1.10 5.6 2.8 3.9 714 30 18 13
250 .0 4.4 1.8 2.0 337 9 9 9
- .25 5.3 2.1 2.6 534 12 10 12
- .50 6.2 2.5 3.2 623 16 14 13
- .75 6.4 2.6 3.8 693 21 17 14
- 1.00 6.6 2.6 4.3 760 28 19 14
- 1.10 6.6 2.6 4.6 782 30 20 14
300 .0 5.0 1.7 2.4 385 10 10 10
- .25 6.0 2.0 3.0 588 15 11 11
- .50 7.0 2.3 3.7 679 19 14 13
- .75 7.4 2.5 4.3 753 23 18 15
- 1.00 7.5 2.5 5.0 819 28 21 16
- 1.10 7.6 2.5 5.3 847 30 22 16
350 .0 5.7 1.6 2.6 432 12 12 12
- .25 6.8 1.9 3.3 635 16 14 16
- .50 7.9 2.3 4.1 731 20 16 18
- .75 8.3 2.4 4.8 806 25 18 18
- 1.00 8.5 2.4 5.6 874 30 21 18
- 1.10 8.5 2.4 5.9 899 31 23 18
- 1.20 8.5 2.4 6.2 923 32 24 18
400 .0 6.2 1.6 2.9 478 13 13 13
- .25 7.5 1.9 3.7 664 16 15 15
- .50 8.7 2.2 4.6 772 21 18 17
- .75 9.1 2.3 5.4 875 26 21 18
- 1.00 9.3 2.3 6.2 913 31 24 19
- 1.10 9.4 2.4 6.6 942 32 25 19
- 1.20 9.4 2.4 7.0 967 33 25 19
- 1.30 9.3 2.3 7.2 988 33 26 19
450 .0 6.8 1.5 3.2 528 14 14 14
- .25 8.2 1.8 4.1 703 18 17 16
- .50 9.5 2.1 5.0 805 22 20 17
- .75 10.0 2.2 5.9 911 26 23 19
- 1.00 10.2 2.3 6.8 952 29 26 20
- 1.10 10.2 2.3 7.2 975 30 27 20
- 1.20 10.2 2.3 7.6 998 31 28 20
- 1.30 10.0 2.2 7.9 1018 32 29 20
500 .0 7.4 1.5 3.4 567 15 15 15
- .25 8.9 1.8 4.4 727 19 18 17
- .50 10.3 2.1 5.4 831 23 21 19
- .75 10.8 2.2 6.4 938 27 24 21
- 1.00 11.0 2.2 7.4 975 30 27 23
- 1.10 11.1 2.2 7.8 1005 30 27 23
- 1.20 11.0 2.2 8.2 1026 31 28 23
- 1.30 10.9 2.2 8.6 1048 32 28 23
- 1.40 10.6 2.1 9.0 1063 33 29 23
โครุ่นเพศเมีย(โคสาว) เพื่อการยังชีพ และ เจริญเติบโต - - - - -
100 .0 2.4 2.4 1.1 178 4 4 5
- .25 2.9 2.9 1.3 321 13 10 6
- .50 3.1 3.1 1.7 391 14 11 6
- .75 3.2 3.2 2.0 460 20 14 6
- 1.00 3.3 3.3 2.3 527 26 18 7
150 .0 3.3 2.2 1.6 234 5 5 6
- .25 4.0 2.7 1.9 414 13 11 8
- .50 4.2 2.8 2.3 513 14 12 9
- .75 4.4 2.9 2.7 552 19 15 9
- 1.00 4.5 3.0 3.1 623 25 18 9
200 .0 4.0 2.0 1.8 299 6 6 8
- .25 4.9 2.4 2.3 492 10 10 12
- .50 5.6 2.8 2.8 577 14 13 13
- .75 5.5 2.7 3.3 639 19 16 13
- 1.10 5.6 2.8 3.8 707 23 18 13
250 .0 4.8 1.9 2.1 264 7 7 9
- .25 5.8 2.3 2.7 486 12 12 14
- .50 6.2 2.5 3.3 564 13 13 14
- .75 6.5 2.6 3.9 644 18 15 14
- 1.00 6.6 2.6 4.5 724 23 18 14
- 1.10 6.6 2.6 4.8 757 25 20 14
300 .0 5.5 1.8 2.4 303 9 9 10
- .25 6.7 2.2 3.1 526 13 13 16
- .50 7.1 2.4 3.8 604 14 14 16
- .75 7.4 2.5 4.5 717 17 15 16
- 1.00 7.6 2.5 5.2 764 21 18 16
- 1.10 7.3 2.4 6.1 797 24 20 16
350 .0 6.1 1.7 2.7 340 10 10 12
- .25 7.4 2.1 3.5 557 15 15 18
- .50 8.0 2.3 4.3 637 15 15 18
- .75 8.3 2.4 5.0 717 15 15 18
- 1.00 8.5 2.4 5.8 797 18 18 18
- 1.10 8.5 2.4 6.1 829 20 19 18
- 1.20 8.4 2.4 6.4 860 21 20 18
400 .0 6.8 1.7 3.0 377 11 11 13
- .25 8.3 2.1 3.9 579 15 15 19
- .50 8.8 2.2 4.7 657 15 15 19
- .75 9.2 2.3 5.6 739 16 16 19
- 1.00 9.4 2.4 6.5 819 18 18 19
- 1.10 9.4 2.4 6.8 850 19 19 19
- 1.20 9.2 2.3 7.0 883 20 19 19
450 .0 7.4 1.6 3.3 411 12 12 14
- .25 9.0 2.0 4.2 590 16 16 19
- .50 9.6 2.1 5.1 671 17 17 20
- .75 10.0 2.2 6.1 750 18 18 20
- 1.00 10.2 2.3 7.0 831 19 19 20
- 1.10 10.2 2.3 7.4 857 20 20 20
โคสาวอยู่ระยะ เดือนสุดท้าย - ของการตั้ง ท้องหรือแม่โคท้องว่าง - - - -
250 .6 6.5 2.6 3.4 579 18 18 22
300 .6 7.4 2.5 3.9 614 18 18 23
350 .6 8.3 2.4 4.4 650 19 19 25
400 .6 9.2 2.3 4.9 671 19 19 27
450 .6 10.0 2.2 5.3 679 19 19 29
แม่โคที่โตเต็มที่ อยู่ระยะ3เดือนสุด ท้าย ของการตั้งท้อง - - - - -
300 .4 6.9 2.3 3.4 409 11 11 17
350 .4 7.7 2.2 3.8 444 12 12 19
400 .4 8.5 2.1 4.2 480 14 14 21
450 .4 9.3 2.1 4.6 514 15 15 23
500 .4 10.1 2.0 5.0 546 15 15 24
550 .4 10.8 2.0 5.3 579 16 16 26
600 .4 11.5 1.9 5.7 629 17 17 27
แม่โคที่กำลังให้ นมในช่วง12อาทิตย์ แรก ของการให้นม - - - - -
250 - 6.4 2.5 3.8 650 22 22 16
300 - 7.3 2.4 4.2 686 23 23 17
350 - 8.1 2.3 4.5 721 24 24 19
400 - 8.9 2.2 4.8 757 25 25 21
450 - 9.6 2.1 5.1 793 26 26 23
500 - 10.3 2.1 5.4 821 27 27 24
550 - 11.0 2.0 5.7 857 28 28 26
600 - 11.7 2.0 5.9 886 28 28 27


ตารางที่ 2 ส่วนประกอบโภชนะของอาหารหยาบ

 
ชนิดอาหาร = วัตถุแห้ง %โปรตีนย่อยได้ %ยอดโภชนะย่อยได้ โปรตีน ไขมัน เยื่อใย แป้ง น้ำตาล แรธาตุ แคลเซี่ยม ฟอสฟอรัส
กระถินใบสด 32.5 4.0 17.2 6.1 0.7 12.3 11.2 2.2 0.28 0.07
กะหล่ำปลี 7.6 1.1 6.6 1.4 0.2 0.2 4.4 0.7 0.05 0.03
ข้าวโพดต้นสด 22.7 0.5 13.0 1.3 0.4 6.0 13.6 1.4 0.07 0.01
ข้าวฟ่างต้นสด 24.9 0.8 17.3 1.5 1.0 7.0 14.0 1.4 0.09 0.13
คุดซูต้นสด 30.6 4.2 19.9 5.5 1.0 8.3 13.6 2.2 0.96 0.07
เซนโตรซีมาต้นสด 19.5 2.6 9.7 4.6 0.7 6.2 6.4 1.6 - -
ถั่วเหลือง, ฝักอ่อน 24.2 3.1 15.5 4.0 1.0 6.4 10.4 2.4 0.37 0.07
ทาวสวิลสไตโล 25.3 - - 4.4 0.8 6.2 9.6 4.3 0.43 0.19
แคใบสด 17.1 3.2 10.9 4.3 0.8 3.0 7.7 1.3 0.22 0.08
หญ้าคาอ่อน 29.6 1.0 17.3 1.7 0.7 11.5 14.1 1.7 - -
หญ้าคาแก่ 40.2 0.9 24.3 1.6 0.9 16.7 19.4 1.6 - -
หญ้าแพนโกลา 20.7 - - 2.2 0.5 5.8 9.7 2.5 0.11 0.07
หญ้าขน, ฤดูแล้ง 20.6 - - 1.9 0.6 6.1 9.5 2.5 0.11 0.10
หญ้าขน, ฤดฝน 24.4 - - 1.8 0.6 7.7 11.2 2.1 0.07 0.09
หญ้าขน, เฉลี่ย 27.8 1.0 14.9 1.8 0.4 10.0 12.7 2.9 - -
หญ้าสตาร์ 31.5 1.8 15.2 2.4 0.7 10.8 14.7 2.9 0.12 0.12
หญ้าซูดาน 28.5 1.0 18.6 1.7 0.5 9.6 14.0 2.1 - -
หญ้ากินนี 26.8 0.8 13.6 1.4 0.4 11.5 10.5 3.0 0.10 0.06
หญ้าเนเปียร์ลูกผสม 21.9 0.7 12.5 1.1 0.3 9.0 8.9 2.6 0.07 0.12
หญ้าโร้ด 28.8 1.3 16.6 2.3 0.6 10.6 11.4 3.8 0.10 0.10
หญ้าแพรกยักษ์ 25 2.0 15.0 2.8 0.5 6.4 12.2 3.1 - -
ยอดอ้อย 25.7 0.6 12.5 1.3 0.4 8.4 12.3 3.3 0.02 0.06
ผักบุ้ง 6.2 - - 2.2 0.5 0.7 2.4 0.5 - -
ผักตบชวา 9.8 0.4 4.6 1.1 0.1 2.2 4.9 1.5 - -
เถามันเทศ 12.3 1.9 7.7 2.9 0.4 1.7 6.1 1.3 0.09 0.04
กระถินใบแห้ง 91.2 18.3 66.8 24.4 4.6 14.9 39.4 7.9 0.76 0.19
คุดซูแห้ง 89.8 10.2 49.3 15.2 2.3 29.4 36.6 6.6 2.78 0.21
ถั่วเหลืองต้นแห้ง 88.0 9.6 49.0 14.4 3.3 27.5 35.8 7.0 0.95 0.24
ถั่วลิสงต้นแห้งปลิดฝักแล้ว 90.6 5.4 47.3 10.0 3.2 23.6 44.2 9.6 1.12 0.13
แคใบแห้ง 88.1 12.8 60.2 16.6 2.3 4.3 56.8 8.1 - -
ฟางข้าว 92.5 0.6 41.5 3.9 1.4 22.5 39.2 14.5 0.19 0.07
ซังข้าวโพด 90.4 0.0 45.7 2.3 0.4 32.1 54.0 1.6 0.11 0.04
ข้าวโพดต้นแห้ง 90.6 2.1 51.9 5.9 1.6 30.8 46.5 5.8 0.54 0.09
ฝ้าย, เปลือกเมล็ด 90.8 0.0 43.7 3.9 0.9 45.0 38.4 2.6 0.13 0.06
ถั่วกระด้าง 89.0 12.7 52.5 18.1 3.2 21.8 36.7 10.1 - -
หญ้าขน 90.2 1.9 41.6 4.6 0.9 33.6 45.5 6.6 - -
หญ้าซูดาน 89.3 4.3 48.5 8.8 1.6 27.9 42.9 8.1 - -
หญ้าเนเปียร์ 89.1 3.4 40.4 8.2 1.8 34.0 34.6 10.6 - -
หญ้าแพนโกลา 88.2 9.3 54.9 12.8 2.7 48.6 14.2 9.9 - -
หญ้าซอกัม 84.1 6.8 41.3 11.9 1.7 24.2 39.4 1.7 - -
ข้าวฟ่าง 38.1 1.5 22.1 2.8 1.2 9.1 22.9 2.3 - -
ข้าวโพด 27.6 1.2 18.3 2.3 0.8 6.7 16.2 1.6 - -
หญ้าเนเปียร์ 26.8 0.3 11.6 1.1 0.6 11.4 11.8 1.9 - -
หญ้าซูดาน 25.7 1.5 14.4 2.2 0.7 8.8 12.0 2.2 - -
หญ้าขน 26.2 - - 1.5 0.5 9.2 9.9 5.1 - -
ยอดอ้อย 29.60 0.8 15.5 1.5 0.6 10.6 14.0 2.8 - -
ฟางปรุงแต่ง 55.97 - 54.16 6.11 2.06 - - - 0.53 0.07
ฟางราดยูเรีย-น้ำตาล 63.48 - 51.94 7.02 1.92 - - - 0.53 0.09

ตารางที่ 3 ส่วนประกอบโภชนะของอาหารข้น

 
ชนิดอาหาร = วัตถุแห้ง %โปรตีนย่อยได้ %ยอดโภชนะย่อยได้ โปรตีน ไขมัน เยื่อใย แป้ง น้ำตาล แรธาตุ แคลเซี่ยม ฟอสฟอรัส
กากมันสำะหลัง 68.8 - 70.4 0.9 0.7 4.6 78.8 1.6 - 0.03
กากมันสำปะหลังสด 20.0 0.2 9.9 0.5 0.1 0.3 18.8 0.3 - -
กากเมล็ดนุ่น 86.0 23.4 62.4 29.2 5.5 19.0 25.8 6.8 - -
กากเมล็ดนุ่นกระเทาะเปลือก - - - 45.2 7.02 - - 9.1 1.39 0.35
กากเมล็ดยางพารา 91.1 20.8 63.4 28.8 9.2 10.0 37.6 5.5 - 0.69
กากเมล็ดงา 93.7 39.4 71.3 43.3 9.0 6.2 23.6 11.6 2.02 1.61
กากมะพร้าว 91.7 18.0 68.6 20.0 11.6 11.5 42.6 6.0 0.21 0.64
กากเมล็ดฝ้ายทั้งเปลือก 92.4 20.2 58.6 28.0 5.2 21.4 33.2 4.6 0.17 0.64
กากเมล็ดฝ้ายกระเทาะเปลือก 92.6 33.7 72.3 42.1 6.1 10.5 28.3 5.6 0.19 1.97
กากถั่วเหลือง 90.9 37.2 78.4 44.3 5.3 5.7 29.6 6.0 0.29 0.86
กากถั่วลิสง 93.0 41.9 68.5 47.1 1.5 14.9 25.0 4.5 0.16 0.54
กากเมล็ดทานตะวัน 94.3 45.0 70.8 49.5 4.9 5.4 28.6 5.9 0.26 1.22
กากคำฝอย 90.5 37.4 69.4 42.5 6.7 8.5 26.4 6.4 - -
กากชานอ้อย 90.3 - 41.0 1.7 0.9 40.06 39.9 7.2 - -
กากเต้าหู้สด 14.1 4.7 12.8 5.5 0.7 1.6 5.8 0.5 - -
กากเต้าหู้แห้ง 90.8 - - 21.9 6.9 20.9 36.7 4.5 - -
กากเบียร์แห้ง 93.0 22.0 67.1 27.5 6.0 14.2 41.1 3.7 0.29 0.48
กากเบียร์สด 23.7 4.0 16.1 5.7 1.6 3.6 11.8 1.0 0.70 0.12
กากเมล็ดปาล์ม 91.4 15.4 76.5 19.2 6.7 11.9 49.7 3.9 - 0.69
กากน้ำตาลอ้อย 73.4 11.0 53.7 3.0 - - 61.7 8.6 0.66 0.08
กากสับปะรดแห้ง 85.3 1.0 60.1 4.0 1.9 19.4 57.2 2.8 0.16 0.15
ก้ามปู, ฝัก 91.4 - - 19.3 4.2 20.9 42.8 1.69 - -
แกลบกุ้ง 89.7 37.8 43.5 46.7 2.8 11.1 1.3 27.8 - -
กระดูกป่น 96.4 - - 7.1 3.3 0.8 3.9 81.3 52.61 15.17
เปลือกหอย - - - - - - - - 37.00 -
ข้าวเปลือก 88.8 6.0 70.0 7.9 1.8 9.0 64.9 5.0 2.8 0.32
ข้าวกล้อง 87.8 7.0 81.0 9.1 2.1 1.1 74.5 1.1 0.04 0.25
ข้าวปลาย 88.3 5.8 81.6 7.5 1.6 1.6 78.8 1.8 0.04 0.10
ข้าวฟ่าง 89.6 8.4 79.9 10.8 2.8 2.3 71.7 2.0 0.02 0.32
ข้าวโพดเมล็ด 85.0 6.7 80.1 8.7 3.9 6.2 60.2 1.2 0.32 0.27
ข้าวโพดทั้งฝัก 68.1 5.3 73.2 7.5 3.2 8.0 66.3 1.3 1.02 0.22
ถั่วเหลืองเมล็ด 90.0 33.7 87.6 37.9 18.0 5.0 24.5 4.6 0.25 0.59
ถั่วลิสงเมล็ด 94.6 27.7 136.9 3.4 47.7 2.5 11.7 2.3 0.06 0.45
ถั่วเขียวเมล็ด 90.7 20.1 77.9 25.7 1.3 5.2 64.2 3.5 0.14 0.35
ยางเมล็ด 70.0 10.1 86.1 12.6 36.6 1.3 17.7 1.8 - -
มันเส้น สำปะหลัง 88.3 1.3 82.5 1.9 0.7 3.0 80.5 2.2 - -
มันสำปะหลังสด, หัว 32.6 0.8 25.7 1.1 0.3 1.4 28.8 1.0 - 0.04
มันเทศแห้ง 88.0 6.0 62.9 7.9 1.1 4.0 69.5 3.5 0.09 0.15
มันเทศสด 31.8 0.2 25.6 1.6 0.5 1.9 26.7 1.2 0.04 0.04
รำข้าวหยาบ 91.1 7.7 65.4 10.4 7.4 8.6 54.7 10.1 0.08 1.36
รำข้าวละเอียด 85.7 10.3 66.2 15.2 13.2 9.9 34.6 12.8 0.05 1.18
รำข้าวอัดน้ำมัน 90.9 9.7 55.3 14.3 3.1 12.0 47.9 13.6 - 1.29
เลือดแห้ง 91.6 58.4 60.4 82.2 1.9 0.9 0.9 5.7 0.32 0.25
เนื้อป่น 94.5 48.1 68.8 56.6 9.9 2.1 4.5 21.4 7.33 3.93
ส่าเหล้าแห้ง 88.8 - - 29.7 16.1 5.7 29.0 8.3 - -
ปลาป่นจืด 90.1 44.3 60.4 58.3 7.4 0.7 3.4 19.9 7.28 3.55
ทานตะวันเมล็ด 93.6 13.9 76.3 16.8 25.9 29.0 18.8 3.1 0.17 0.52
นมผง 96.8 22.3 118.7 24.8 26.2 0.2 40.2 5.4 0.91 0.76
นมผง, หาง 94.2 31.2 80.7 34.7 1.2 0.2 50.3 7.8 1.3 1.03
นมสด 12.8 6.2 13.6 3.5 3.7 - 4.9 0.7 0.12 0.09
นุ่น เมล็ด 92.7 10.4 73.0 - - - - - - -
ยูเรีย - - - 280 - - - - - -

ตารางที่ 4 ส่วนประกอบโภชนะของวัตถุดิบอาหารสัตว์ ซึ่งวิเคราะห์ที่กองอาหารสัตว์ กรมปศุสัตว์ (พ.ศ. 2524)

 
ชื่ออาหาร %ค่าเฉลี่ย (Average total composition)
%โปรตีน % ไขมัน %กาก %เถ้า %คาโบไฮเดรท %แคลเซี่ยม %ฟอสฟอรัส %จำนวนตัวอย่าง
เมล็ดข้าวโพด 12.56 8.71 4.13 1.71 1.29 71.60 0.01 0.26 7
- 10.26 - - - - - - - 56
รำข้าวโพด 12.50 7.58 3.62 5.63 2.21 68.46 0.04 0.26 2
- 9.94 22.86 5.27 1.37 0.87 59.69 0.03 0.13 1
เมล็ดข้าวฟ่าง 12.15 9.46 2.56 0.08 1.58 73.17 0.01 0.33 2
ปลายข้าว 12.57 7.02 1.12 0.43 0.75 78.11 0.01 0.16 17
ปลายข้าวนึ่ง 12.44 6.70 1.32 0.48 0.98 78.08 0.01 0.22 3
ข้าวเปลือกเจ้า 11.42 6.47 1.38 11.15 6.37 63.21 0.03 0.16 1
ปลายข้าวเหนียว 11.74 7.25 1.50 0.56 0.87 78.08 0.01 0.14 2
ข้าวเหนียว 13.98 7.52 0.40 0.18 0.35 77.57 0.01 0.07 1
ข้าวเปลือกเหนียว 12.88 5.80 2.31 8.84 4.67 65.50 0.03 0.18 1
ข้าวลอยบดละเอียด (ข้าวเปลือกที่ไม่จมน้ำ - - - - - - - - -
หลังจากที่เอาไปต้มแล้วแช่น้ำเย็น) 5.89 8.00 1.83 19.30 9.89 55.09 0.06 0.26 1
รำหยาบ 9.74 6.09 3.45 25.59 16.54 38.59 0.09 0.30 23
- - 6.74 - - - - - - 82
รำละเอียด 9.65 12.38 18.82 6.18 8.60 44.37 0.06 1.74 25
- - 12.45 - - - - - - 110
รำสะกัดน้ำมัน 11.08 15.73 2.35 10.26 12.87 47.71 0.17 2.26 12
- 11.20 15.97 2.16 10.82 - - - - 24
รำ (จากโรงสีข้าวขนาดเล็ก มีรำละเอียด ปลายข้าว - - - - - - - - -
และแกลบ ปนกัน มีปลายข้าวน้อย) 11.57 6.85 4.32 29.39 10.94 36.93 0.09 0.48 1
รำข้าวนึ่ง (รำหยาบ) 9.06 6.18 4.52 28.35 18.21 33.68 0.14 0.28 2
รำข้าวนึ่ง (รำละเอียด) 9.07 13.92 27.29 9.72 9.44 30.56 0.14 2.08 4
กากข้าวมอลท์แห้ง 9.13 28.61 8.02 12.53 - - - - 1
กากข้าวมอลท์ (สด) 72.26 6.63 1.53 2.43 0.66 12.49 - - 1
กากน้ำตาล 27.61 1.59 - - 6.21 - 0.60 0.05 1
กากผงชูรส (จากกาญจนบุรี) 72.42 7.92 1.94 8.78 2.54 6.40 0.11 0.02 1
กากอ้อยหลังจากหนีบอ้อยแล้ว นำไปหมักโดยเติม molass - - - - - - - - -
แล้วนำมาอัดเป็นก้อน 5.96 4.15 4.12 25.52 7.54 52.71 0.37 0.11 1
ส่าเบียร์ 9.99 37.09 0.13 3.24 6.13 43.42 0.14 1.61 1
ส่าเหล้าทำจากแป้งมัน 15.23 3.91 0.31 11.02 25.12 44.41 3.67 0.10 1
ส่าเหล้าเหลือจากทำไวน์ 10.62 18.13 6.05 3.45 4.68 57.07 0.54 0.17 1
ถั่วเหลือง 10.58 11.70 16.75 7.87 - - - - 1
กากถั่วเหลือง 9.50 47.00 3.32 6.34 7.13 26.71 0.39 0.68 14
- - 45.48 - - - - - - 193
กากเต้าหู้แห้งจากเชียงใหม่ 8.61 32.01 10.16 8.28 7.41 33.53 0.34 0.41 1
กากเต้าหู้จากกรุงเทพฯ 90.03 2.60 0.82 1.83 0.39 4.33 0.06 0.03 2
ฟองเต้าหู้ 7.85 44.72 4.21 0.50 9.69 33.03 0.30 0.61 1
กากถั่วลิสง 7.59 45.91 5.79 3.95 8.18 28.58 0.14 0.65 4
- - 44.35 - - - - - - 64
กากถั่วลิสงใช้แรงคนอัด 11.32 40.31 12.44 4.26 7.09 24.58 0.18 0.36 4
เปลือกถั่วลิสงจากสุรินทร์ 9.94 8.84 1.61 51.25 3.59 24.77 0.18 0.06 1
กากถั่วดำ 11.04 45.07 1.34 6.16 7.86 28.53 0.38 0.52 4
กากถั่วเขียว 10.22 23.52 0.58 19.48 2.95 43.25 0.52 0.30 2
กากถั่วแดง 9.16 22.70 2.06 10.09 5.54 50.45 0.84 0.41 2
กากงาดำ 7.46 33.84 16.42 7.57 12.23 22.48 2.52 1.22 3
เมล็ดทานตะวัน 6.15 19.28 42.17 11.24 3.82 17.34 0.27 0.50 1
เมล็ดทานตะวันอัดน้ำมันจากนครปฐม 7.57 21.64 7.61 29.05 6.75 27.38 0.63 0.67 1
กระเจี๊ยบ กากที่เหลือจากทำน้ำกระเจี๊ยบ 6.98 29.82 5.44 18.70 12.22 26.84 0.44 0.81 1
ดอกคำฝอย จากร้านขายยาไทย 10.20 13.65 4.58 10.76 14.11 46.70 0.91 0.24 1
กากเมล็ดยางพารา จากราชบุรี 5.79 15.61 5.98 38.94 3.42 30.26 0.32 0.31 3
กากเมล็ดยางพารา จากสงขลา 8.82 24.68 9.56 26.32 2.64 27.98 0.15 0.20 1
ใบยางร่วง 7.93 20.06 6.34 25.24 3.21 37.22 0.27 0.17 1
กากมะพร้าว 8.84 18.05 10.90 10.95 - - - - 12
กากมะพร้าวย่างสกัดน้ำมันจากชุมพร 11.80 15.63 18.57 9.91 6.60 39.06 0.09 0.48 1
กากมะพร้าวตากแดดสกัดน้ำมัน จากชลบุรี 10.26 14.43 8.96 11.35 6.87 48.13 0.14 0.40 1
กากมะพร้าว (คั้นกระทิทำไอสครีม กากนำมาใช้เลี้ยงไก่) 78.93 1.09 7.17 2.93 0.21 9.67 0.01 0.02 1
เมล็ดปาล์มน้ำมัน 5.94 8.15 52.43 4.79 1.51 27.18 0.09 0.30 1
กากเมล็ดปาล์ม 9.67 10.18 10.22 21.14 4.25 44.54 0.25 0.32 3
กากเมล็ดนุ่น 10.24 32.58 2.38 21.62 7.22 25.96 0.40 1.03 2
เมล็ดแตงโม 8.06 23.41 25.48 24.40 3.44 15.21 0.13 0.47 2
เมล็ดแตงโมอัดน้ำมัน 7.39 21.01 9.05 39.27 3.04 20.24 0.14 0.43 2
เปลือกลูกเดือย 9.27 14.25 24.58 4.25 - - - - 1
ใบมันสำปะหลัง 12.32 27.39 7.17 10.90 7.02 35.20 1.20 0.30 2
ใบมันสำปะหลังอัดเม็ด 8.71 21.70 7.14 15.27 9.80 37.38 1.46 0.22 1
มันสำปะหลังเส้นจากสตูล 10.34 2.14 0.62 2.05 2.69 82.16 0.09 0.07 1
มันสำปะหลังอัดเม็ด 13.58 2.44 0.62 2.83 6.52 74.01 0.17 0.09 8
หัวมันและใบมันสำปะหลังอัดเม็ด 10.17 7.22 2.29 7.22 6.15 66.95 0.58 0.12 1
กากมันสำปะหลัง 12.74 1.75 0.48 9.24 10.76 65.03 0.39 0.05 1
เมล็ดกระถิน 10.30 27.80 7.06 10.25 4.04 40.55 0.39 0.87 1
ใบกระถินพันธุ์พื้นเมืองจากปากช่อง 10.05 23.54 7.70 7.68 9.71 41.32 2.52 0.17 34
ใบกระถินจากตลาดนครปฐม 10.40 18.59 5.26 9.03 29.37 27.35 1.45 0.16 1
กากน้ำมันหมู (มันเจียว) 7.09 52.35 35.93 1.25 3.14 0.24 0.14 0.42 1
กากน้ำมันหมู (อัดน้ำมัน) 10.04 55.89 8.69 1.78 5.87 17.73 0.76 0.51 1
ปลาป่น 7.94 55.90 6.24 0.72 25.77 3.43 - - 109
- - - - - - - 6.83 2.67 49
- - 55.48 - - - - - - 361
น้ำอัดปลา 91.48 7.12 0.20 - 1.42 - 0.01 0.15 1
เนื้อป่น 9.41 61.15 13.97 1.16 12.34 1.97 3.11 1.85 2
นมผง - 26.30 13.88 - 7.68 - 0.98 0.84 4
- - 26.69 - - - - - - 21
เปลือกกุ้งแห้ง 12.60 31.90 1.46 9.24 - - - - 7
- - - - - 30.30 - 7.87 1.25 3
หัวกุ้งป่นล้วน (จากสตูล) 10.28 30.59 3.77 10.55 38.52 6.29 8.16 1.60 1
เปลือกปู จากสตูล - 23.06 - - 54.15 - 18.62 2.15 1
เปลือกหอย 0.83 0.43 0.08 0.52 97.61 0.53 31.88 0.03 1
- - - - - 97.50 - 27.91 0.04 5
กระดูกป่น 5.42 12.90 1.21 0.62 73.62 6.23 23.53 5.25 1
- - - - - - - 18.07 6.14 3
- - - - - 66.53 - - - 7
เศษกีบเขาโคกระบือป่นผ่านความร้อน 12.46 82.90 0.67 0.40 3.51 0.06 0.74 0.30 1
หินฝุ่นจากอุบลราชธานี - - - - 98.17 - 38.46 0.03 1
แมกนีเซียม 0.29% - - - - - - - - -
หินฝุ่น - - - - - - 37.18 - 3
เปลือกกล้วยหอมทั้งเปลือกและขั้ว 89.26 0.78 0.73 1.14 1.56 6.53 0.03 0.01 1
เปลือกกล้วยน้ำหว้า (เนื้อกล้วยเผาเป็นกล้วยปิ้ง) 83.48 1.21 2.01 2.01 2.07 9.22 0.04 0.05 1
เปลือกสับปะรด 81.67 0.66 0.36 2.09 0.92 14.30 0.06 0.02 2
กากสับปะรดอัดเม็ด 13.02 3.05 2.38 13.82 3.86 63.87 0.20 0.09 1
ไส้สับปะรด 12.94 1.60 1.32 7.42 1.97 74.73 0.05 0.04 1
ฟางข้าว 8.60 3.14 1.78 27.66 16.98 41.84 0.31 0.08 6
แกลบ 8.07 1.74 0.42 38.37 20.69 30.71 0.06 0.02 7
ที่มา: การเลี้ยงโคขุน โดย รศ. ปรารถนา พฤกษะศรี พิมพ์ครั้งที่ 1 กุมภาพันธ์ 2533

  กลับหนห้าเมณูหลัก