หน้าแรก | คุยกับเรา | นานาสาระเอามาฝาก | ฟาร์มโชว์ | ผลผลิตของฟาร์ม | cow boy สนทนา | ติดต่อเรา | แทนคุณแผ่นดิน | แผนที่ 

การประเมินน้ำหนักโคโดยการใช้เทปวัดน้ำหนักโค

การประเมินน้ำหนักโค

การชั่งน้ำหนักโคเป็นเรื่องยุ่งยากสำหรับผู้เลี้ยงโค เพราะจะต้องใช้เครื่องชั่ง สำหรับโคโดยเฉพาะ ต้องมีซองบังคับโค และมีราคาแพง เกษตรกรรายย่อยจะไม่มีใช้กัน มีแต่ฟาร์มใหญ่ๆเท่านั้น แต่มีวิธีการประมาณน้ำหนักโคได้โดยง่ายโดยใช้ เทปวัดน้ำหนักโค ราคาถูก ใช้ง่าย มีความแม่นยำใกล้เคียงกับการใช้เครื่องชั่งมีความคลาดเคลื่อนประมาณ +/- 5 กก. แต่ทั้งนี้ผู้วัดจะต้องเข้าใจ วิธีการวัดและศึกษาสภาพของโคด้วย จึงจะได้ผล ใกล้เคียงน้ำหนักจริง ประโยชน์ของการวัดน้ำหนัก 1. ทราบการเจริญเติบโตของโค 2. คำนวณอัตราการใช้ยารักษาโรคได้แม่นยำ เพราะยารักษาสัตว์จะต้องฉีดตามน้ำหนักโค 3.สะดวกในการซื้อ - ขายโค ถ้าทราบราคาที่แท้จริงแล้วจะคำนวณราคาซื้อขายได้ยุติธรรม

วิธีวัดน้ำหนัก

1. คล้องคอยึดกับเชือกหรือหลัก หรือเข้าซองบังคับโค ให้โคยืนท่าปรกติไม่ก้มหรือเงย 2. ใช้เทปวัดน้ำหนักวัดรอบโค จากการศึกษาทดลองวัด ด้วยเทป แล้วชั่งด้วยตราชั่งพบว่า 2.1 โครุ่น-โคหนุ่มสาว หรือโคขุน - โคผอม ดึงสายให้หลวมเล็กน้อย - โคปานกลาง ดึงสายให้ตึงพอดี - โคอ้วนหรือโคขุน ดึงสายให้ตึง 2.2 โคแม่พันธุ์เลี้ยงลูก โคท้อง - โคผอมดึงสายเทปให้หลวมเล็กน้อย ขยับหมุนสายเทปได้สะดวก - โคปานกลาง ดึงสายให้ขยับจากโคผอมลงมาอีก 1-2 ซม. หลวมพอดี พอดี กับลำตัว - โคอ้วน ดึงสายทปให้พอดีกับลำตัว 2.3 โคเพศผู้พ่อพันธุ์ - โคผอม ดึงสายเทปให้พอดีกับตัวโค - โคปานกลาง ดึงสายเทปให้ตึง ดึงขยับได้เล็กน้อย - โคอ้วน ดึงสายเทปให้ตึงขยับไม่ได้ 3. อ่านน้ำหนักที่วัดได้จากเทปวัด (เทปวัด ราคา ประมาณ 200-300 บาท หาซื้อได้จาก ร้านขายอุปกรณ์สัตว์ หรืองานประกวดโค) หมายเหตุ โคผอมหมายถึง มองเห็นกระดูกซี่โครง กระดูกสันหลัง มีหลุมโคนหาง โคปานกลาง ไม่มีหลุมโคนหาง แนวกระดูกสันหลัง และซี่โคลงไม่ชัดเจน โคอ้วนหมายถึง มีไขมันพอกโคนหาง แนวหลังแบน มองไม่เห็นแนวกระดูกสันหลังและซี่โครง
 

  กลับหน้าเมณูหลัก