หน้าแรก | คุยกับเรา | นานาสาระเอามาฝาก | ฟาร์มโชว์ | ผลผลิตของฟาร์ม | cow boy สนทนา | ติดต่อเรา | แทนคุณแผ่นดิน | แผนที่ 

การจัดการฟาร์ม (ของผม) มีดังนี้

1. จัดทำทะเบียนประวัติโคทุกตัวดังนี้ บัตรประจำตัว แม่โคพันธุ์เนื้อ ป่าลานฟาร์ม ชื่อ
คุณ 13 หมายเลข PY 13/38 เกิด… 8/3/38  พันธุ์บราห์มัน
 
                        ปู่ SK 32/32
พ่อ PH 20/34 
                        ย่า TP 36/32
                        ตา … A105
แม่ JG178
                        ยาย. A10
 
หมายเหตุ ซื้อมาจากศูนย์บำรุงพันธุ์สัตว์ลำพญากลาง
ลำดับที่ ว.ด.ป.ผสม พ่อพันธุ์ ว.ด.ป.คลอด เบอร์ เพศ น.น.แรกคลอด .น.น.อย่านม น.น. อายุ 1ปี
1 พ่อคุมฝูง VF155 29 พ.ค.41 PL6/41 ผู้ 29 204 310
2 พ่อคุมฝูง VF155 15ก.ค.41 PL6/42 ผู้ 26 190
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

บัตรบันทึกสุขภาพ

ลำดับที่ ว.ด.ป. รายการ หมายเหตุ
1 18 สค. 38 Brucellosis
-
2 18 มค. 38 Haemo
-
3 31 มค.39 FMD
-
4 15 กพ.39 Antrax
-
5 23 พย.39 FMD
-
6 5 พค.40 FMD
-
7 15ธค.40 FMD ถ่ายพยาธิ
-
8 10 มิย. 41 FMD
-
9 3 ธค.41 FMD ถ่ายพยาธิ
-
10 6 มิย. 42 FMD
-
11 28 พย. 42 FMD ถ่ายพยาธิ
-
12 30 มิย.43 FMD
-
13 20 พย.43 FMD ถ่ายพยาธิ
-
14 15 มค. 44 FMD
-
2. จัดทำรายการฉีดวัคซีน และถ่ายพยาธิ โดยเริมตั้งแต่ ลูกโคอย่านม อายุ 7-8 เดือน ทำการถ่ายพยาธิปีละ
1 ครั้ง และทำการฉีดวัคซีน โรคปากและเท้าเปื่อย ปีละ 2 ครั้ง ในเดือน ธันวาคม และเดือน มิถุนายนของทุกปี 3 การศูนย์เขา ผมจะทำการศูนย์เขา ตอนอายุ 1 เดือน และพออายุได้ 7 เดือน จะทำการตีเบอร์ที่สะโพกเพื่อสะดวกในการ ทำพันธุ์ประวัติ

 


                       
 

 

3. การจัดทำทุ่งหญ้า เนื่องจากผมมีพื้นที่น้อยจึงค่อนข้างลำบากเรื่องการจัดแปลงหญ้า คือผมมีที่อยู่ 3 แปลง แปลงที่ 1 มีอยู่ 100 ไร่ แบ่งเป็นแปลงย่อย 3 แปลง ทุกแปลง,มีร่องน้ำผ่านเข้าไปในแปลง เพื่อให้วัวดื่มกิน ตรงกลางระหว่าง แปลงหญ้าทั้ง 3 แปลงจัดทำโรงเรือน ไว้สำหรับให้วัวพัก แปลงที่ 2 มีอยู่ 23 ไร่ ปลูกหญ้ารูซี่ ใว้สำหรับตัดให้วัวกิน เพิ่มเติม และแปลงที่ 3 จำวน 10 ไร่ อยู่ในบริเวณบ้าน และมีโรงเรือนพักวัว โดยแยกวัวที่ จะขาย วัวหย่านม วัวที่ผอมมาก และ ที่ต้องการการ ดูแลเป็นพิเศษ เพราะคอกนี้อยุ่ติดกับตัวบ้าน จะสะดวกในการดูแล 5 การจัดการเรื่องแรงงานในการทำฟาร์ม สบายมากครับ ฟาร์มผมมีคนงานประจำ 2 คนครับ คือผมและภรรยา ครับ ไม่ได้โม้ นะครับ เพราะผมมีแปรงหญ้าอยู่ แล้วปล่อยให้กินทีละแปลงหมุนเวียนกันไป และผมยังใช้เวลาในตอนเย็น หลังเลิกงาน ตัดหญ้าจากแปลงที่ 2 มาให้วัวที่อยู่ในบ้านทุกวัน ส่วนแรงงานรายวัน จ้างเป็นครั้งคราวเพื่อกำจัดวัชพืชในแปรงหญ้า ครั้ง ละ 4-5 วัน เท่านั้น งานอื่นๆเช่นขับรถไถ เตรียมแปลงหญ้า ผสมเทียม ถ่ายพยาธิ ฉีดวัคซีน ผมทำเองครับ ก็ผมเรียน เกษตรนี่ครับ สำหรับผู้ที่ไม่ได้เรียนมาก็ทำได้ครับเพราะ วิทยาลัยเกษตร และเทคโนโลยี ทุกแห่ง เขายินดีให้ความรู้อยู่แล้ว เพียงแต่คุณ รวมกตัวกันเป็นกลุ่ม แล้วไปแจ้งที่วิทยาลัย เขาจะจัดอาจารย์อบรมให้ฟรี ใกล้ที่ใหนไปที่นั่นครับ 6 การปรับปรุงพันธุ์ ผมใช้พ่อพันธ์คุมผูงครับ และมีการแลกเปลี่ยนพ่อพันธุ์กันใช้ กับฟาร์มใกล้เคียงที่ มีการควบคุมโรคติดต่อ และมีบางส่วนผสมเทียม โดยคัดแม่พันธุ์ที่สมบูรณ์ เพื่อผลิตลูกผสมเทียมเพศผู้ มาเป็นพ่อพันธ์ทดแทน เพื่อป้องกันเลือดชิด เนื่องจากพ่อทับลูก จะทำให้ได้ลูกมีลักษณะด้อย ซึ่งแต่ก่อนผมซื้อพ่อพันธุ์ ซึ่งราคาพ่อพันธุ์คุณภาพดีจะมีราคาแพงมากทำ ทำให้ทุนในการผลิตพ่อพันธุ์ของฟาร์มสูงมาก จึงหันมาใช้วิธีการผสมเทียมและตอนนี้ ผมใด้ลูกผสมเทียมเพศผู้ ซึ่งถูกใจ ผมมากเลยครับ เขาชื่อเจ้าป่าลานครับ 7 รายจ่ายของฟาร์ม ไม่มีอะไรมากครับ ตอนนี้ไม่ต้องซื้อพ่อพันธุ์ แล้ว นี่ครับ รายจ่ายแต่ละปี มีดังนี้ 1. ค่าฟางสำหรับฤดูแล้ง ประมาณ 12,000 บาท 2. ค่าแรงงานในการกำจัดวัชพืช ประมาณ 3000 บาท 3. ค่า วัคซีน ยาถ่ายพยาธิ และเวชภัณฑ์อื่นๆ ประมาณ 5,000 บาท 4. ค่าอาหารสำหรับวัวอย่านม และวัวที่ ต้องดูแลเป็นพิเศษ ประมาณ 10,000 บาท 8 รายได้ของฟาร์ม เป็นรายได้ จากการขายวัวเพศผู้ ซึ่ง เกษตรกร ที่เลี้งวัว แบบ ปล่อยฝูง และเดินเลี้ยงตามชายเขา หรือริมถนน จะมาซื้อเพื่อเป็นพ่อพันธุ์คุมฝูง โดยจะมาซื้อเองที่ฟาร์ม และขายได้หมดทุกปี ไม่เคยส่งโรงเชือดเลยครับขายเป็นพ่อพันธุ์อย่าง เดียว ส่วนแม่พันธุ์ที่อายุมากให้ลูกไม่สมบูรณ์ ก็จะมีผู้มาขอซื้อไปเลี้ยงต่อผมก็จะขายให้ราคาถูก รายได้ในการขายวัวเพศผู้ จะไม่เท่ากันทุกปี จะมีมากน้อยสลับกันเนื่องจากวัว อุ้มท้องนานถึง 9 เดือน และกว่าจะขายได้ต้องเลี้งอีก 1 ปี ในแต่ละปี หัก รายจ่ายแล้ว ไม่ต่ำกว่า 150,000 บาท และยังมีวัวเพศเมียเพิ่มในฟาร์มอีกทุกปี เพาะตอนนี้ผมยังไม่เคยขายลูกโคเพศเมียเลย เพาะผมตั้งใจจะเก็บไว้ ประมาณ 60 แม่ และเมื่อถึงวันนั้น รายได้ของผมจะป็นเท่าไรคิดเอาเองเลยครับ เพาะผมมีบ้านอยู่ ทุกวันนี้ ก็ได้จากฟาร์มวัวนี่ละครับ เห็นไหมครับไม่ยากเลย การเลี้ยงวัวของผม และครอบครัว ผมแค่ใช้เวลาว่าง หลังเลิกงาน และ เสาร์ - อาทิตย์ ในการดูแลฟาร์ม ผมก็สามารถมีฟาร์มเป็นของตนเองตามที่ผมฝันไว้ได้แล้ว เพาะการที่ได้ทำงานที่ผมรัก และได้ทำกิจกรรม ร่วมกันในครอบครัว ผมถือว่ามันเป็นการพักผ่อนของผมแล้วครับ